FANDOM


Dragon Ravine
竜の渓谷
DragonRavine
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 62265044
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào Lượt Chính của bạn, bạn có thể vứt bỏ 1 lá bài để kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau:
Lấy 1 quái thú "Dragunity" Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn lên tay.
Đưa 1 quái thú Loại-Dragon từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên