FANDOM


Dragon Shield
ドラゴン・シールド
DragonShield.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip.svg
Mã số 63300440
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Dragon. Nó không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Không ai nhận thiệt hại chiến đấu từ đòn tấn công liên quan đến nó.
English Description
Equip only to a Dragon-Type monster. It cannot be destroyed by battle or by card effects. Neither player takes any battle damage from attacks involving it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên