FANDOM


Dragon Treasure
ドラゴンの()(ほう)
 Tên Nhật (Kana) ドラゴンの
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn) ドラゴンの秘
ほう
 Tên Hàn 드래곤의보물
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 01435851
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên