FANDOM


Dragonecro Nethersoul Dragon
(めい)(かい)(りゅう) ドラゴネクロ
DragonecroNethersoulDragon-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
めい
かい
りゅう ドラゴネクロ
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
かい
りゅう
ドラゴネクロ
 Tên Nhật (rōmaji) Meikairyū Doragonekuro
 Tên Nhật (Dịch) Underworld Dragon - Dragonecro
 Tên Hàn 명계룡 드래고네크로
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 0
 Mã số 08198620
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên