FANDOM


Dragoness the Wicked Knight
()(そう)()()ドラゴネス
300px
 Tên Nhật (Kana)
そう
しドラゴネス
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
ドラゴネス
 Tên Hàn 악의 기사 드라고네스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Fusion
 CÔNG / THỦ 1200 / 900
 Mã số 70681994
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên