FANDOM


Dragong
()()ドラゴン
Dragong-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ラドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dora Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Gong Dragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Machine / Pendulum
 CÔNG / THỦ 500 / 2100
 Mã số 83980492
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác