Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dragong

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dragong
()()ドラゴン
Dragong-CORE-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ラドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dora Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Gong Dragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 7
 Loại Machine / Pendulum
 CÔNG / THỦ 500 / 2100
 Mã số 83980492
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên