FANDOM


Dragonic Attack
竜魂の力(ドラゴニック・フォース)
 Tên Nhật (Kana)
竜魂の力
ドラゴニック・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) 竜魂の力
ドラゴニック・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Doragonikku Fōsu
 Tên Nhật (Dịch) Dragonic Force
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 32437102
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.