Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dragonox, the Empowered Warrior

7.484bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dragonox, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() ドラゴノックス
DragonoxtheEmpoweredWarrior-CT13-EN-SR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し ドラゴノックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
ドラゴノックス
 Tên Nhật (rōmaji) Masōsenshi Doragonokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Dragonox, the Magic-Equipped Warrior
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 7
 Loại Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 92870717
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên