FANDOM


Dragoroar
()(りゅう)(ほう)(こう)
Dragoroar-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
ほう
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
ほう
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Garyūhōkō
 Tên Nhật (Dịch) Fanged Dragonroar
 Tên Hàn 아룡포효
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 34898052
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]