FANDOM


Dragunity Arma Mystletainn
ドラグニティアームズ-ミスティル
DragunityArmaMystletainn
Nhóm liên quan Dragunity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 2100/1500
Mã số 00876330
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn bằng cách gửi 1 quái thú "Dragunity" ngửa-mặt bạn điều khiển xuống Mộ bài. Khi lá bài này là được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt từ tay, bạn có thể chọn 1 quái thú "Dragunity" Dragon-Type trong Mộ bài của bạn, và trang bị cho nó vào lá bài này.
English Description
You can Special Summon this card from your hand by sending 1 face-up "Dragunity" monster you control to the Graveyard. When this card is Normal or Special Summoned from the hand, you can select 1 Dragon-Type "Dragunity" monster in your Graveyard, and equip it to this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên