Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dragunity Partisan

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dragunity Partisan
ドラグニティ-パルチザン
DragunityPartisan.jpg
Nhóm liên quan Dragunity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Tuner
ATK/DEF 1200/800
Mã số 25988873
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Winged Beast-Type "Dragunity" từ tay của bạn, sau đó trang bị lá bài này cho nó như là Bài Trang Bị. Nếu lá bài này được trang bị như Bài Trang Bị cho quái thú, quái thú được trang bị sẽ được coi là quái thú Tuner.
English Description
When this card is Normal Summoned, you can Special Summon 1 Winged Beast-Type "Dragunity" monster from your hand, then equip this card to it as an Equip Card. If this card is equipped as an Equip Card to a monster, the equipped monster is treated as a Tuner monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên