FANDOM


Draining Shield
ドレインシールド
DrainingShield-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật ドレインシールド
 Tên Nhật (rōmaji) Dorein Shīrudo
 Tên Nhật (Dịch) Drain Shield
 Tên Hàn 드레인 실드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 43250041
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]