FANDOMDrillroid
ドリルロイド
Drillroid-BP02-EN-C-1E
 Tên Việt Quái Vật Máy - Máy Khoan
 Tên Nhật ドリルロイド
 Tên Hàn 드릴로이드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1600
 Mã số 71218746
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác