Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Droll & Lock Bird

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Droll & Lock Bird
ドロール(アンド)ロックバード
300px
 Tên Nhật (Kana) ドロール
アンドロックバード
 Tên Nhật (Chuẩn) ドロール&
アンド
ロックバード
 Tên Nhật (rōmaji) Dorōru ando Rokku Bādo
 Tên Hàn 드롤 & 로크 버드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 94145021
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên