FANDOM


Dryad
ドリアード
 Tên Việt Tinh Linh Thần Thoại
 Tên Nhật ドリアード
 Tên Nhật (rōmaji) Doriādo
 Tên Hàn 드리야드
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1200 / 1400
 Mã số 84916669
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên