FANDOM


Dryad
ドリアード
 Tên Việt Tinh Linh Thần Thoại
 Tên Nhật ドリアード
 Tên Nhật (rōmaji) Doriādo
 Tên Hàn 드리야드
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1200 / 1400
 Mã số 84916669
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác