FANDOM


Dunames Dark Witch
デュナミス・ヴァルキリア
DunamesDarkWitch-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Nhật デュナミス・ヴァルキリア
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 1800 / 1050
 Mã số 12493482
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.