FANDOM


Dwarf Star Dragon Planeter
(わい)(せい)(りゅう) プラネター
DwarfStarDragonPlaneter-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
わい
せい
りゅう プラネター
 Tên Nhật (Chuẩn)
わい
せい
りゅう
プラネター
 Tên Nhật (rōmaji) Waiseiryū Puranetā
 Tên Hàn 왜성룡 플래니터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 67310848
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác