FANDOM


Dwarf Star Dragon Planeter
(わい)(せい)(りゅう) プラネター
DwarfStarDragonPlaneter-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
わい
せい
りゅう プラネター
 Tên Nhật (Chuẩn)
わい
せい
りゅう
プラネター
 Tên Nhật (rōmaji) Waiseiryū Puranetā
 Tên Hàn 왜성룡 플래니터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 67310848
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.