FANDOM


Dystopia the Despondent
(ぜつ)(ぼう)(しん)アンチホープ
 Tên Nhật (Kana)
ぜつ
ぼう
しんアンチホープ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜつ
ぼう
しん
アンチホープ
 Tên Nhật (rōmaji) Zetsubō-shin Anchihōpu
 Tên Nhật (Dịch) Anti-Hope, God of Despair
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 5000 / 5000
 Mã số 52085072
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác