FANDOM


Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca
()(ばく)(しん) Wiraqocha(ウィラコチャ) Rasca(ラスカ)
EarthboundImmortalWiraqochaRasca-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ばく
しん
Wiraqocha
ウィラコチャ
Rasca
ラスカ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
しん
Wiraqocha
ウィラコチャ
Rasca
ラスカ
 Tên Nhật (rōmaji) Jibakushin Wirakocha Rasuka
 Tên Nhật (Dịch) Earthbound God Wiraqocha Rasca
 Tên Hàn 지박신 Wiraqocha Rasca
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 41181774
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.