FANDOM


Earthbound Spirit
地縛霊(アース・バウンド・スピリット)
EarthboundSpirit-DB1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
地縛霊
アース・バウンド・スピリット
 Tên Nhật (Chuẩn) 地縛霊
アース・バウンド・スピリット
 Tên Nhật (rōmaji) Āsu Baundo Supiritto
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 67105242
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên