FANDOM


Eatgaboon
ねずみ()
Eatgaboon-SRL-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana) ねずみ
とり
 Tên Nhật (Chuẩn) ねずみ取
 Tên Nhật (rōmaji) Nezumi Tori
 Tên Nhật (Dịch) Mousetrap
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42578427
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]