FANDOM


Ebon High Magician
()(くう)(くろ)()(どう)()
EbonHighMagician-CT13-EN-UR-LE
 Tên Việt Hư Vô Hạt Sư
 Tên Nhật (Kana)
くうの
くろ
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
の黒
くろ
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kokū no Kuromadōshi
 Tên Nhật (Dịch) Ebon Void Magician
 Tên Hàn 허공의 흑마도사
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2800
 Mã số 85551711
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên