Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ebon High Magician

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ebon High Magician
()(くう)(くろ)()(どう)()
EbonHighMagician-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
くうの
くろ
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
の黒
くろ
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kokū no Kuromadōshi
 Tên Hàn 허공의 흑마도사
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 ATK / DEF 2300 / 2800
 Mã số 85551711
 Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên