FANDOM


Ebon Illusion Magician
(げん)(そう)(くろ)()(どう)()
EbonIllusionMagician-SHVI-EN-SR-LE
 Tên Việt Hắc Ảo Thuật Sư
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
くろ
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の黒
くろ
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Kuromadōshi
 Tên Hàn 환상의 흑마도사
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 96471335
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.