Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ebon Illusion Magician

5.821bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ebon Illusion Magician
幻想の黒魔導師
EbonIllusionMagician.png
Nhóm liên quan Nhóm Dark Magician
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 96471335
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 Quái thú Cấp độ 7

Bạn có thể Triệu hồi XYZ lá bài này bằng cách sử dụng Quái thú XYZ Spellcaster-TypeĐẳng cấp 6 làm Nguyên liệu XYZ. (Nguyên liệu XYZ của lá bài đó sẽ trở thành Nguyên liệu XYZ của lá bài này). Một lần một lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu XYZ từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 Quái thú Thường Spellcaster-Type từ tay hoặc Bộ bài của bạn. Khi Quái thú Thường Spellcaster-Type ra lệnh tấn công: Bạn có thể chỉ định 1 lá bài mà đối phương đang điều khiển làm mục tiêu; trục xuất nó. Bạn chỉ được sử dụng hiệu ứng của "Ebon Illusion Magician" một lần một lượt.

English Description
2 Level 7 monsters

You can also Xyz Summon this card by using a Rank 6 Spellcaster-Type Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card). Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Spellcaster-Type Normal Monster from your hand or Deck. When a Spellcaster-Type Normal Monster declares an attack: You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Ebon Illusion Magician" once per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên