FANDOM


Eclipse Wyvern
エクリプス・ワイバーン
EclipseWyvern
Nhóm liên quan Chaos
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1600/1000
Mã số 51858306
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này được đưa vào Mộ bài: Trục xuất 1 quái thú QUANG hoặc ÁM Loại-Dragon Cấp 7 sao trở lên từ Bộ bài của bạn. Nếu lá này ở trong Mộ bài bị trục xuất: Bạn có thể lấy quái thú đã loại ra ngoài bởi hiệu ứng này về tay bạn.
English Description
If this card is sent to the Graveyard: Banish 1 Level 7 or higher LIGHT or DARK Dragon-Type monster from your Deck. If this card in the Graveyard is banished: You can add the monster banished by this effect to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên