Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Eclipse Wyvern

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Eclipse Wyvern
エクリプス・ワイバーン
EclipseWyvern.png
Nhóm liên quan Chaos
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1600/1000
Mã số 51858306
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này được đưa vào Mộ bài: Trục xuất 1 quái thú QUANG hoặc ÁM Loại-Dragon Cấp 7 sao trở lên từ Bộ bài của bạn. Nếu lá này ở trong Mộ bài bị trục xuất: Bạn có thể lấy quái thú đã loại ra ngoài bởi hiệu ứng này về tay bạn.
English Description
If this card is sent to the Graveyard: Banish 1 Level 7 or higher LIGHT or DARK Dragon-Type monster from your Deck. If this card in the Graveyard is banished: You can add the monster banished by this effect to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên