FANDOM


Edge Imp Frightfuloid
エッジインプ・(ディー)(ティー)モドキ
EdgeImpFrightfuloid-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Yêu Tinh Lưỡi Tạp Dị Giả
 Tên Nhật (Kana) エッジインプ・
ディー
ティーモドキ
 Tên Nhật (Chuẩn) エッジインプ・D
ディー
ティー
モドキ
 Tên Nhật (rōmaji) Edji Inpu DīTi Modoki
 Tên Nhật (Dịch) Edge Imp DT Modoki
 Tên Hàn 에지임프 DT모조품
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1300
 Mã số 34566435
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.