FANDOM


Edge Imp Saw
エッジインプ・ソウ
EdgeImpSaw-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật エッジインプ・ソウ
 Tên Nhật (rōmaji) Edji Inpu Sou
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1000
 Mã số 34688023
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác