FANDOM


Edge Imp Tomahawk
エッジインプ・トマホーク
EdgeImpTomahawk-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật エッジインプ・トマホーク
 Tên Nhật (rōmaji) Edji Inpu Tomahōku
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 800
 Mã số 97567736
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác