FANDOM


Ehren, Lightsworn Monk
ライトロード・モンク エイリン
EhrenLightswornMonk-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Ehren, Pháp sư Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・モンク エイリン
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Monku Eirin
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Monk Eileen
 Tên Hàn 라이트로드 몽크 에이린
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 44178886
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.