Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ekibyo Drakmord

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ekibyo Drakmord
(えき)(びょう)ウィルス ブラックダスト
EkibyoDrakmord-SDWS-EN-C-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
えき
びょうウィルス ブラックダスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
えき
びょう
ウィルス ブラックダスト
 Tên Nhật (rōmaji) Ekibyō Wirusu Burakkudasuto
 Tên Nhật (Dịch) Plague Virus Blackdust
 Tên Hàn 바이러스 블랙 더스트
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Trang bị Equip.svg
 Mã số 69954399
 Loại Hiệu ứng Continuous-like, Trigger-like, Trigger-like
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên