FANDOM


El Shaddoll Fusion
神の写し身との接触(エルシャドール・フュージョン)
ElShaddollFusion-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
神の写し身との接触
エルシャドール・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 神の写し身との接触
エルシャドール・フュージョン
 Tên Hàn 엘섀도르 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 06417578
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 1
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên