FANDOM


El Shaddoll Fusion
神の写し身との接触(エルシャドール・フュージョン)
ElShaddollFusion-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
神の写し身との接触
エルシャドール・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 神の写し身との接触
エルシャドール・フュージョン
 Tên Hàn 엘섀도르 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 06417578
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]