FANDOM


El Shaddoll Grysta
エルシャドール・エグリスタ
ElShaddollGrysta-NECH-EN-ScR-1E
 Tên Nhật エルシャドール・エグリスタ
 Tên Hàn 엘섀도르 에그리스타
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2450 / 1950
 Mã số 48424886
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.