FANDOM


Eldeen
エルディーン
Eldeen-V3-JP-C
 Tên Nhật エルディーン
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 950 / 1000
 Mã số 06367785
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác