FANDOM


"Elder Entity", hay là "Elder God" ((キュウ)(シン) Kyūshin), là một archetype các Quái thú Dung hợp dựa theo Elder Gods từ H.P.Lovecraft's Cthulhu Mythos, và trực tiếp liên quan đến các archetype là "Outer Entity" và "Old Entity". Cho đến nay, chỉ có một lá bài hỗ trợ duy nhất là "The Unspeakable Trapezohedron". Chúng đều là bài được phát hành độc quyền cho Booster Pack của Hàn Quốc.