FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Elder Entity N'tss
구신 누토스
ElderEntityNtss-CROS-KR-SR-1E
 Tên Hàn 구신 누토스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 80532587
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên