FANDOM


Electric Virus
エレクトリックワーム
ElectricVirus.png
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 24725825
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ lá bài này xuống Mộ bài, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Machine hoặc Dragon đối thủ của bạn điều khiển; nhận quyền điều khiển của mục tiêu đó cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
You can discard this card to the Graveyard, then target 1 Machine or Dragon-Type monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên