Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Electromagnetic Bagworm

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Electromagnetic Bagworm
電磁ミノ虫(ザックトレーガー・マグネ)
ElectromagneticBagworm-BP03-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
電磁ミノ虫
ザックトレーガー・マグネ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電磁ミノ虫
ザックトレーガー・マグネ
 Tên Nhật (rōmaji) Zakkutorēgā Magune
 Tên Nhật (Dịch) Sackträger Magnet
 Tên Hàn 전자미노충
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1400
 Mã số 07914843
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên