FANDOM


Electromagnetic Bagworm
電磁ミノ虫(ザックトレーガー・マグネ)
ElectromagneticBagworm-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
電磁ミノ虫
ザックトレーガー・マグネ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電磁ミノ虫
ザックトレーガー・マグネ
 Tên Nhật (rōmaji) Zakkutorēgā Magune
 Tên Nhật (Dịch) Sackträger Magnet
 Tên Hàn 전자미노충
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1400
 Mã số 07914843
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên