FANDOM


Element Valkyrie
エレメント ・ ヴァルキリー
ElementValkyrie
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1500/1200
Mã số 97623219
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Lá này sẽ có thêm hiệu ứng đi kèm khi có quái với những HỆ kèm theo có mặt trên sân: ● HỎA: Lá này tăng thêm 500 ATK. ● THỦY: Quyền điều khiển của lá này không thể bị chuyển đổi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên