Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Elemental HERO Air Neos

7.562bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Elemental HERO Air Neos
E・HERO エアー・ネオス
ElementalHEROAirNeos.jpg
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 11502550
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Air Hummingbird"

Lá bài này chỉ được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck bằng cách đưa các lá bài mà nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển trở về Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Khi Điểm Gốc của bạn ít hơn của đối phương, lá bài này nhận thêm vào điểm Tấn công đúng bằng số điểm chênh lệch đó. Lá bài này sẽ trở về Extra Deck ở Lượt Kết thúc.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Air Hummingbird"

This card can only be Special Summoned from your Extra Deck by returning the above cards you control to the Deck. (You do not use "Polymerization"). While your Life Points are lower than your opponent's, this card gains ATK equal to the difference. This card returns to the Extra Deck during the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên