FANDOM


Elemental HERO Air Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) エアー・ネオス
ElementalHEROAirNeos-STON-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー エアー・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
エアー・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Eā Neosu
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 에어 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 11502550
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.