FANDOM


Elemental HERO Aqua Neos
E・HERO アクア・ネオス
ElementalHEROAquaNeos
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 55171412
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Một lần một lượt: Bạn có thể bỏ đi 1 lá bài từ trên tay của bạn xuống Mộ bài; tiêu diệt 1 lá bài ngẫu nhiên ở trên tay đối phương. Ở Lượt Kết thúc: Đưa lá này trở về lại Extra Deck.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can discard 1 card; destroy 1 random card in your opponent's hand. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.