FANDOM


Elemental HERO Bladedge
E・HERO(エレメンタルヒーロー) エッジマン
ElementalHEROBladedge-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Phiến Diệt
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー エッジマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
エッジマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Ejjiman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental Hero Edgeman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 에지맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1800
 Mã số 59793705
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác