FANDOM


Elemental HERO Blazeman
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ブレイズマン
ElementalHEROBlazeman-WSUP-EN-PScR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Hoả Diệm
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ブレイズマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ブレイズマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīro Bureizuman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 브레이즈맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1800
 Mã số 63060238
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác