FANDOM


Elemental HERO Blazeman
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ブレイズマン
ElementalHEROBlazeman-WSUP-EN-PScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ブレイズマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ブレイズマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīro Bureizuman
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1800
 Mã số 63060238
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.