FANDOM


Elemental HERO Burstinatrix
E・HERO(エレメンタルヒーロー) バーストレディ
ElementalHEROBurstinatrix
 Tên Việt Người Hùng Nguyên tố Burstinatrix
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー バーストレディ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
バーストレディ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Bāsuto Redi
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Burst Lady
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 버스트 레이디
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 58932615
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác