FANDOM


Elemental HERO Clayman
E・HERO(エレメンタルヒーロー) クレイマン
ElementalHEROClayman-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Niêm Thổ
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー クレイマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
クレイマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Kureiman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 클레이맨
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 84327329
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác