FANDOM


Elemental HERO Darkbright
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ダーク・ブライトマン
ElementalHERODarkbright-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Hắc Hoàng Ảnh
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ダーク・ブライトマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ダーク・ブライトマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Dāku Buraitoman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Dark Brightman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 다크 브라이트맨
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 41517968
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác