Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Elemental HERO Divine Neos

6.335bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Elemental HERO Divine Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ゴッド・ネオス
ElementalHERODivineNeos.jpg
Nhóm liên quan HEROElemental HERONeosNeo-Spacian
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2500
Mã số 31111109
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Phải được Triệu hồi Dung hợp bằng cách dùng bất kỳ 5 quái thú "Neos", "Neo Space", "Neo-Spacian", hoặc "HERO", bao gồm trong đó có ít nhất 1 quái thú "Neos" hoặc "Neo Space", 1 quái thú "Neo-Spacian", và 1 quái thú "HERO", và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Một lần trong lượt: Bạn có thể loại ra ngoài 1 quái thú "Neos", "Neo Space", "Neo-Spacian", hoặc "HERO" từ Mộ bài của bạn; lá này tăng 500 ATK, và cho đến Lượt Kết thúc, nó đồng thời cũng nhận được hiệu ứng của quái thú đã loại ra ngoài.
English Description
Must be Fusion Summoned using any 5 "Neos", "Neo Space", "Neo-Spacian", or "HERO" monsters, including at least 1 "Neos" or "Neo Space" monster, 1 "Neo-Spacian" monster, and 1 "HERO" monster, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can banish 1 "Neos", "Neo Space", "Neo-Spacian", or "HERO" monster from your Graveyard; this card gains 500 ATK, and until the End Phase it also gains the banished monster's effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên