FANDOM


Elemental HERO Divine Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ゴッド・ネオス
ElementalHERODivineNeos-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Vị Thần Neos
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ゴッド・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ゴッド・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Goddo Neosu
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO God Neos
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 갓 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2500
 Mã số 31111109
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.