FANDOM


Elemental HERO Divine Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ゴッド・ネオス
ElementalHERODivineNeos-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Vị Thần Neos
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ゴッド・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ゴッド・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Goddo Neosu
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO God Neos
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 갓 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2500
 Mã số 31111109
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác