FANDOM


Elemental HERO Electrum
E・HERO(エレメンタルヒーロー) エリクシーラー
ElementalHEROElectrum-RYMP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー エリクシーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
エリクシーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Erikushīrā
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Elixirer
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 에릭실러
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2600
 Mã số 29343734
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác