FANDOM


Elemental HERO Heat
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ザ・ヒート
ElementalHEROHeat-SDHS-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ザ・ヒート
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ザ・ヒート
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Za Hīto
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO The Heat
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 더 히트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 98266377
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên