FANDOM


Elemental HERO Heat
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ザ・ヒート
ElementalHEROHeat-SDHS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ザ・ヒート
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ザ・ヒート
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Za Hīto
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO The Heat
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 더 히트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 98266377
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.