FANDOM


Elemental HERO Ice Edge
E・HERO アイスエッジ
ElementalHEROIceEdge
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 800/900
Mã số 41077745
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này gây ra điểm thiệt hại chiến đấu cho đối phương bởi việc tấn công trực tiếp: Bạn có thể chỉ định 1 lá bài ÚpVùng Phép/Bẫy của đối phương làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó. Một lần một lượt, ở Lượt Chính 1: bạn có thể bỏ 1 lá bài từ trên tay xuống Mộ bài; lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối phương.
English Description
When this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: You can target 1 Set card in your opponent's Spell & Trap Card Zone; destroy that target. Once per turn, during your Main Phase 1: You can discard 1 card; this card can attack your opponent directly this turn.