FANDOM


Elemental HERO Knospe
E・HERO クノスペ
ElementalHEROKnospe
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 600/1000
Mã số 62107981
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương: Nó nhận thêm 100 điểm Tấn công và bị giảm 100 điểm Phòng thủ. Khi bạn điều khiển quái thú "Elemental HERO" khác, quái thú của đối phương không thể chỉ định lá bài này làm mục tiêu tấn công, và lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối phương.
English Description
Each time this card inflicts Battle Damage to your opponent: It gains 100 ATK and loses 100 DEF. While you control another face-up "Elemental HERO" monster, your opponent cannot target this card for an attack, and this card can attack your opponent directly.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.