FANDOM


Elemental HERO Lady Heat
E・HERO(エレメンタルヒーロー) レディ・オブ・ファイア
ElementalHEROLadyHeat-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Nữ Nhiệt Sư
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー レディ・オブ・ファイア
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
レディ・オブ・ファイア
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Redi Obu Faia
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Lady of Fire
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 레이디 오브 파이어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1000
 Mã số 95362816
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác